Aranymondások

Március: 2Mózes 14,14

2018.03.27. Március: 2Mózes 14,14

"Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!”

tovább

Február: 2Korintus 12,9

2018.03.27. Február: 2Korintus 12,9

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”

tovább

Január: Józsué 1,9

2018.03.27. Január: Józsué 1,9

„ Légy erős, és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz! „

tovább

November: Efézus 4,29

2017.11.19. November: Efézus 4,29

„Csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallgatják.”

tovább

Október: Róma 8,32

2017.10.08. Október: Róma 8,32

„Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?”

tovább

Szeptember: Példabeszédek 10,12

2017.09.22. Szeptember: Példabeszédek 10,12

„A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet.”

tovább

Augusztus: Zofóniás 3,17

2017.09.22. Augusztus: Zofóniás 3,17

„Ne félj, Sion, ne csüggedj el! Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít.”

tovább

Július: Efézus 2,8

2017.09.22. Július: Efézus 2,8

„Kegyelemből van üdvösségetek, a hit által; és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.”

tovább

Június: 2 Korintus 5,17

2017.09.22. Június: 2 Korintus 5,17

„Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.”

tovább

Május: Zsoltárok 25,5

2017.09.22. Május: Zsoltárok 25,5

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem."

tovább