Aranymondások

December: Lukács 1,75

2018.12.17. December: Lukács 1,75

„Félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte, életünk minden napján!”

tovább

November: János 10,28

2018.12.17. November: János 10,28

„ Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”

tovább

Október: Zsoltárok könyve 90,12

2018.12.17. Október: Zsoltárok könyve 90,12

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”

tovább

Szeptember: Róma 14,19

2018.12.17. Szeptember: Róma 14,19

„Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.”

tovább

Június: Róma 13,10

2018.12.17. Június: Róma 13,10

„A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak!"

tovább

Május: 1Királyok 19,7

2018.12.17. Május: 1Királyok 19,7

„Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!”

tovább

Április: Zsoltárok 133,1

2018.12.17. Április: Zsoltárok 133,1

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek.”

tovább

Március: 2Mózes 14,14

2018.03.27. Március: 2Mózes 14,14

"Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!”

tovább

Február: 2Korintus 12,9

2018.03.27. Február: 2Korintus 12,9

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”

tovább

Január: Józsué 1,9

2018.03.27. Január: Józsué 1,9

„ Légy erős, és bátor, ne félj és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz! „

tovább