Evangelizációs hét Nyírmeggyesen id. Pocsai Sándor szolgálataival

2015.05.17.

Evangelizációs hét Nyírmeggyesen id. Pocsai Sándor szolgálataival

"Nem hagylak titeket árván!" Jn 14,18

A nyírmeggyesi református templomban

EVANGÉLIZÁCIÓS ISTENTISZTELETEK LESZNEK.

Jézus mondja: „Nem hagylak titeket árván!” János 14,18.

id. POCSAI SÁNDOR, a kárpátaljai egyházkerület missziós lelkipásztora hirdeti Isten szeretetének örömüzenetét.

Időpont: 2015. május 18-23. (hétfő – szombat) 19 ó.

Az istentiszteletek perselypénzével a kárpátaljai magyar testvéreinket támogatjuk!

I m á d s á g o s   s z e r e t e t t e l    h í v u n k   é s   v á r u n k!

.

vissza