Gyászolók Istentisztelete

2015.10.30.

Gyászolók Istentisztelete

2015. november 1-én, vasárnap 16.00-kor gyászolók istentiszteletét tartjuk a templomban. Ezen az alkalmon felolvassuk a 2014. november 1. óta református szertartás szerint eltemetett elhunytak nevét, valamint a temetésükön elhangzott Igeszakaszokat is felelevenítjük. Az Ő itt maradt szeretteik mellett azonban mindazokat várjuk, akik korábban szenvedtek veszteséget, illetve jelenleg gyászban járnak.

Istentiszteletünkön énekléssel, bibliai tanítással, imádsággal lehetünk együtt a feltámadás bizonyosságára tekintve.

Jézus mondja: "Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem, ha meghal is él, és aki él és hisz énbennem az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? János 11,25-26"

vissza