Aranymondások

Április: Ézsaiás 43,18-19

2019.04.05. Április: Ézsaiás 43,18-19

„Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni!”

tovább

Március: Jakab 1,22

2019.03.11. Március: Jakab 1,22

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat.”

tovább

Február: János 6,6

2019.02.03. Február: János 6,6

"Ő már tudta mit fog tenni."

tovább

Január: Filippi 4,6

2019.02.03. Január: Filippi 4,6

"Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt!"

tovább

December: Lukács 1,75

2018.12.17. December: Lukács 1,75

„Félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban őelőtte, életünk minden napján!”

tovább

November: János 10,28

2018.12.17. November: János 10,28

„ Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből.”

tovább

Október: Zsoltárok könyve 90,12

2018.12.17. Október: Zsoltárok könyve 90,12

„Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.”

tovább

Szeptember: Róma 14,19

2018.12.17. Szeptember: Róma 14,19

„Azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják.”

tovább

Június: Róma 13,10

2018.12.17. Június: Róma 13,10

„A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak!"

tovább

Május: 1Királyok 19,7

2018.12.17. Május: 1Királyok 19,7

„Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!”

tovább