Beszámoló 2014

TISZANAGYFALUI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÉVES BESZÁMOLÓ

2014.

8 különböző kategóriába soroltam a beszámolót, olvassuk figyelemmel.

1. Népmozgalmi adatok

Keresztelés: 6 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát, 3 fiú és 3 lány gyermeket kereszteltünk.

Konfirmáció: 6 fiatal és 1 felnőtt tett konfirmációs fogadalmat

Házasságkötés: itt nem történt

Temetés: 16 alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett, 10 férfi, 6 nő hunyt el.

2. Presbitériummal kapcsolatos beszámoló

1.Szinte minden hónapban tartottunk presbiteri bibliaórát, rendszeresen átbeszéltük aktuális dolgainkat, illetve vasárnaponként a templom előtt, vagy az irodában összegyűltünk néhány szó és közös imádság erejéig.

2.Emellett Presbiteri gyűlésre három alkalommal, januárban, májusban és novemberben került sor, melyeken a hivatalos döntéseket meghoztuk.

3.Az elmúlt évben Tóthné Kiss Andrea presbiter testvérünk lemondott tisztségéről, mivel véleménye szerint kis gyermekei miatt nem tudja megfelelő módon végezni presbiteri szolgálatait. Ezúton is szeretettel köszönjük korábbi szolgálatait, és különösen azt, hogy felelősen gondolkodott ebben a tekintetben, Isten áldja meg életét, családját, és örülünk, hogy így is rendszeresen láthatjuk őket gyülekezetünk közösségében.

4.Mivel tehát egy presbiterünk lemondott tisztségéről, az egyházi törvények szerint egy pótpresbiter válik ilyenkor presbiterré, mégpedig az, akire a presbiter választáson többen szavaztak. A mi esetünkben Szigeti László pótpresbiterből lett Presbiter, az Ő további szolgálataira is Isten áldását kérjük.

5.Mivel a presbitérium létszámában egyelőre határozatképes, így a törvény szerint nincs szükség arra, hogy választást írjunk ki, jelenlegi formájában működőképes a közösség.

6.Körzeti presbiteri találkozón Szabolcson és Vasmegyeren vettünk részt.

7.Nyáron presbiteri családi napot tartottunk közös főzéssel, étkezéssel családtagjainkkal.

3. Gyermekmunka

1.Minden vasárnap gyermek istentiszteletet tartottunk, 5 fő vezeti az alkalmakat felváltva.

2.Kismamakör rendszeresen megszervezésre kerül a parókián.

3.Kézműves foglalkozások több alkalommal.

4.Nyári gyermektábor átlagosan 70-80 fővel került megrendezésre.

4. Ifjúság

1.Fiatal felnőttekkel, és ifisekkel 1-2 hetente tartjuk alkalmainkat.

2.Miskolc-Tapolcán 3 napos kiránduláson voltunk.

3.Többször szerveztünk közös együttléteket, sütögetést.

4.Két családnál voltunk látogatóban, és 6 helyen kántáltunk.

5.A fiatalok rendszeresen kivették a részüket az alagsor illetve a tetőtéri szoba takarításánál, rendberakásánál.

6.Konfirmandus hétvégén vettünk részt Beregdarócon.

7.Konfirmandus találkozón Nyírbátorban.

8.Szabolcson ifjúsági napon voltunk.

9.Hitoktatás 10 csoportban folyt.

5. Többféle korosztály számára elérhető programok, egyéb alkalmak, események

1.Év elején rádiós istentiszteleti közvetítés történt.

2.Legátus vendégünk a húsvéti időszakban Fehér Nikolett, Karácsonykor Hidi László volt.

3.Rakamazon és Szabolcson kékkeresztes regionális találkozón vettünk részt.

4.Pünkösd második napján Pünkösdi családi nap volt, közel 130-an voltunk együtt.

5.Gyülekezeti kerékpártúrán 25-en vettünk részt, Tiszaeszlárra mentünk.

6.Egyházmegyei családi napon Szabolcson 46 fővel voltunk jelen, és főzéssel szolgáltunk, amiért egy új sörpad garnitúrát kaptunk ajándékba.

7.Egyházmegyei pedagógus találkozón gyülekezetünkből 4-en vettek részt.

8.Gyülekezeti kiránduláson voltunk 26 fővel, Miskolc-Tapolcán, Lillafüreden.

9.Evangelizációs alkalmakat tartottunk, Victor István lelkipásztor szolgálataival.

10.Reggeli áhítatok hetente két alkalommal működnek Tiszanagyfaluban, illetve Virányoson is.

11.Liturgiai újításokat vezettünk be: igeolvasást rendszeresen a gyülekezeti tagok végzik, az áldás az istentisztelet legvégére került, illetve áttértünk a Mi Atyánk és az Apostoli Hitvallás újabb verziójára.

12.Húsvétkor és Adventben könyvvásárt tartottunk.

6. Idősek:

1.Imaóra helyett beindítottuk a szép korúak bibliaóráját, kéthetente tartjuk az alkalmakat.

2.Házi bibliaóra négy helyen párhuzamosan működik.

3.Idősek klubjában rendszeresen van bibliaóra.

7. Zenekar

1.Két alkalommal a tiszalöki börtönben szolgáltunk.

2.Nyíregyházán evangelizáción, Besenyődön, Paszabon és itthon zenés áhítaton szolgáltunk.

8. Fizikai építkezés

1.Fénykép fal elkészült.

2.Parkoló készült az Imaház mellett.

3.Egyházkerületi építési pályázaton 150.000 Ft-ot nyertünk, melyből az imaház alagsorát újítjuk fel.

4.Kis méretű focikapuk és egy kosárpalánk készült a gyermekek és a fiatalok részére.

5.Az imaház konyháját rendbe tettük, illetve vettünk egy használt konyhabútort, a padló burkolásához beszereztük az anyagot, a munka ezen része még hátra van.

6.Parókia terasz le lett burkolva.

7.A templom melletti régi harangláb talpazata le lett burkolva.

8.Az imaház és a parókia esővíz elvezetését is megoldottuk, így remélhetőleg megelőztük az imaház alagsorának vizesedését és megóvjuk épületeink állagát.

9.Garázsépítés folytatódott, a vakolás elkészült, a stablon deszkák és a festés is kész vannak, már csak egy ajtó kell a gyülekezeti tárolóra.

10.Az Imaház tetőtéri szobáját laminált padlóval burkoltuk le.

Alkalmainkról, gyülekezeti eseményeinkről a képek menüpontban sok-sok fényképet találhatunk.

SDG