Beszámoló 2015

 

TISZANAGYFALUI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÉVES BESZÁMOLÓ

2015.

1. Népmozgalmi adatok

Keresztelés: 9 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát, 4 fiú és 5 lány gyermeket kereszteltünk.

Konfirmáció: 7 fiatal és 2 felnőtt tett konfirmációs fogadalmat

Házasságkötés: itt nem történt

Temetés: 7 alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett, 2 férfi, 5 nő hunyt el.

2. Presbitériummal kapcsolatos beszámoló

1.Számos alkalommal tartottunk presbiteri bibliaórát, rendszeresen átbeszéltük aktuális dolgainkat, illetve vasárnaponként a templom előtt, vagy az irodában összegyűltünk néhány szó és közös imádság erejéig.

2.Emellett Presbiteri gyűlésre négy alkalommal, januárban, májusban és szeptemberben és decemberben került sor, melyeken a hivatalos döntéseket meghoztuk.

3.Az elmúlt évben Chrabák Sándor presbiter testvérünk családi okok miatt lemondott tisztségéről. Ezúton is szeretettel köszönjük korábbi szolgálatait, Isten áldja meg életét és családját.

4.Mivel tehát egy presbiterünk lemondott tisztségéről, az egyházi törvények szerint egy pótpresbiter válik ilyenkor presbiterré, mégpedig az, akire a presbiter választáson többen szavaztak. A mi esetünkben egy pótpresbiter lévén Kuhár Julianna került megválasztásra, az Ő további szolgálataira is Isten áldását kérjük.

5.Bár jelenleg nincsen több pótpresbiterünk, mivel a presbitérium létszámában egyelőre határozatképes, így a törvény szerint nincs szükség arra, hogy választást írjunk ki, jelenlegi formájában működőképes a közösség.

3. Gyermekmunka

1.Minden vasárnap gyermek istentiszteletet tartottunk, 4 fő vezeti az alkalmakat felváltva.

2.Kismamakör rendszeresen megszervezésre került a parókián, vagy az imaházban.

3.Nyári gyermektábor átlagosan 80-90 fővel, és 10-15 segítővel került megrendezésre.

4. Ifjúság

1.Gyülekezetünk fiataljai a korbeli eltérések miatt ez év elejétől két csoportban gyűlhettek össze. Az ifisek többnyire heti rendszerességgel találkoztak, míg a fiatal felnőttek 1-2 havonta gyűltek össze.

2.Az ifisekkel Berekfürdőn voltunk táborozni a Gávai és a Rakamazi fiatalokkal együtt, az egyházmegyei táborhelyen 5 napig.

3.Ez év karácsonyán 16 fővel 9 helyen kántáltunk.

4.Konfirmandus hétvégén vettünk részt 5 fővel Beregdarócon.

5.Konfirmandus találkozón voltunk 4 fővel Nyírbátorban.

6.Nyíregyházán egyházmegyei ifjúsági napon voltunk.

7.Hitoktatás 10 csoportban folyt.

5. Egyéb alkalmak, események

1.Novemberben rádiós istentiszteleti közvetítés történt.

2.Legátus vendégünk a húsvéti időszakban Horváth Eszter, Karácsonykor Kicska László volt.

3.Pünkösd második napján Pünkösdi családi nap volt, közel 130-an voltunk együtt, a fiatalok láthatatlan színházzal szolgáltak.

4.Gyülekezeti kiránduláson voltunk 20 fővel Füzéren, Füzérradványban, és Kőkapun.

5.Reggeli áhítatok hetente két alkalommal működtek.

6.Húsvétkor és Adventben könyvvásárt tartottunk.

7.A vasárnapi igehirdetések kinyomtatott formában és a gyülekezet honlapján is elérhetőek.

8.A lecsökkent látogatás miatt a vasárnap délutáni istentiszteletet nyár óta elhagytuk, a virányosi istentisztelet időpontja pedig átkerült délelőtt fél 10-re.

6. Idősek

1.Továbbra is működik a szép korúak bibliaköre, kéthetente tartjuk az alkalmakat.

2.Házi bibliaóra heti rendszerességgel négy helyen párhuzamosan működik.

3.Idősek klubjában rendszeresen volt bibliaóra.

7. Zenekar

1.Év elején a tiszalöki börtönben szolgáltunk, ahová gyülekezetünk adományaként 50 bibliaolvasó kalauzt, valamint néhány Bibliát vittünk.

2.Továbbá Mezőtelkiben, Paszabon, Ramocsaházán és itthon zenés áhítaton szolgáltunk.

3.Gitártanfolyam a tanítási időszakban két csoportban működött, heti rendszerességgel.

8. Fizikai építkezés

1.Tovább bővült az imaház folyosóján lévő fénykép fal.

2.Egyházkerületi építési pályázatból megoldottuk a templom vízelvezetését.

3.Befejeződött az imaház esővíz elvezetésének megvalósítása, illetve teljesen elkészült a garázs.

4.Az Imaház alagsorát teljes mértékben leburkoltuk, kifestettük, illetve berendeztük.

5.Az Imaház főbejáratához mozgáskorlátozott feljáró készült, illetve az imaház oldalához fedett kerékpártároló került kialakításra, melynek befejezésére majd az előttünk álló évben kerülhet sor.

6.A focipálya mellett szalonnasütő hely került kialakításra.

SDG

Alkalmainkról számos kép megtekinthető a Képek mappában.