Beszámoló 2016

TISZANAGYFALUI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÉVES BESZÁMOLÓ

2016.

 

 

 

1. Népmozgalmi adatok

 

Keresztelés: 8 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát, 3 fiú és 5 lány gyermeket kereszteltünk. (tavaly összesen 9)

Konfirmáció: 4 fiatal tett konfirmációs fogadalmat 2 fiú és 2 lány

Házasságkötés: 1 pár kérte Isten áldását

Temetés: 15  alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett, 7 férfi, 8 nő hunyt el. (tavaly 7, azelőtt 15)

 

2. Presbitériummal kapcsolatos beszámoló

 

 1.       Presbiteri gyűlésre három alkalommal, januárban, júniusban és novemberben került sor, melyeken a hivatalos döntéseket meghoztuk. A presbitérium létszámában és személyi összetételében nem történt változás.
 2.       Idén presbiter választás lesz, a jelenlegi presbitérium még egy évig szolgálhat. Ezért is fontos a választói névjegyzék, melybe az kerül bele, aki befizette az egyházfenntartói járulékot.

 

3. Gyermekmunka

 

 1.       Minden vasárnap gyermek istentiszteletet tartottunk, 4 fő vezette az alkalmakat felváltva.
 2.       Kismamakör rendszeresen megszervezésre került a parókián, vagy az imaházban.
 3.       Nyári gyermektábor átlagosan 80-90 fővel, és 10-15 segítővel került megrendezésre.

 

4. Ifjúság

 

 1.       Szinte minden héten tartottunk ifit, melyen mikor többen, mikor kevesebben voltunk. Sokat játszottunk, volt, hogy együtt étkeztünk, és a szolgálatokban is részt vállaltak a fiatalok. Pl. Nagypénteken.
 2.       Év elején Szabolcson voltunk, az ottani ifiseknél vendégségben.
 3.       Ez év karácsonyán 9 fővel 7 helyen kántáltunk.
 4.       Konfirmandus hétvégén vettünk részt 3 fővel Beregdarócon.
 5.       Konfirmandus találkozón voltunk 7 fővel Nyírbátorban.
 6.       Nyíregyházán egyházmegyei ifjúsági napon voltunk.
 7.       Hitoktatás 10 csoportban folyt.
 8.       Gitároktatás 2 csoportban folyt a tanítási időszakban.
 9.       Gitártáborban 3-an voltunk.

 

5. Egyéb alkalmak, események

 

 1.       Legátus vendégünk a húsvéti időszakban Lakatos Tamás, Karácsonykor Dull Zsanett volt.
 2.       Pünkösd második napján Pünkösdi családi nap volt, közel 150-an voltunk együtt, átadtuk a játszóteret.
 3.       Gyülekezeti kiránduláson voltunk 20 fővel Túristvándi, Nagyar, Szatmárcseke és Ramocsaháza településeken
 4.       Megszerveztük első nyári gyülekezeti táborunkat, melyre 40 fővel mentünk, a Nyírpazonyiakkal együtt közel 100-an voltunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
 5.       Reggeli áhítatok hetente két alkalommal működtek.
 6.       Szilágybagosi Reformátusokkal felvettük a kapcsolatot, ott szolgáltunk a zenekarral.
 7.       Húsvétkor és Adventben könyvvásárt tartottunk.
 8.       Teológus kiszállás volt októberben.
 9.       Tiszaeszláron zenés istentiszteletet tartottunk.
 10.   Tanévkezdő biciklitúrán voltunk Tiszaeszláron.
 11.   Gyászolók istentiszteletét tartottuk.
 12.   Presbiteri családi napot tartottunk.
 13.   Házi bibliaórák találkoztak.
 14.   Építők hálaadó alkalmát megtartottuk.
 15.   A vasárnapi igehirdetések kinyomtatott formában és a gyülekezet honlapján is elérhetőek.
 16.   Adventben kézműves alkalmak voltak, koszorú készítés, mézeskalács készítés, valamint zenés áhítat is volt.
 17.   Ruhaosztást tartottunk, illetve adományokat gyűjtöttünk a rászorulóknak.

 

 

6. Idősek:

 

 1.       Továbbra is működik a szép korúak bibliaköre, kéthetente tartjuk az alkalmakat.
 2.       Házi bibliaóra heti rendszerességgel három helyen párhuzamosan működik.
 3.       Idősek klubjában rendszeresen volt bibliaóra.

 

7. Közmunka és Házi Segítségnyújtás

 

 1.       Közmunka program keretében 3 gondozónő, egy takarító, egy park karbantartó és egy épület gondnok dolgozott gyülekezetünk kötelékében.
 2.       A gyülekezetünkben 2011 óta működő házi segítségnyújtó szolgálat a továbbiakban nem fenntartható, így a presbitérium döntése alapján megszűnik.

 

8. Adományok, támogatások

 

 1.       Köszönjük az Önkormányzat támogatásait, játszótérépítésben szegőelemeket adtak, illetve számos alkalommal a kisbuszt, valamint 450.000 Ft-ot a tetőre.
 2.       Hollandok ruhát, illetve pénz adományt hoztak.
 3.       Több féle forrásból adományokból fejlesztettük a hangosítást.

 

 

9. Zenekar

 

 1.       Szolgáltunk 2x a tiszalöki börtönben, ahová gyülekezetünk adományaként 50 bibliaolvasó kalauzt, valamint néhány Bibliát vittünk.
 2.       Továbbá Tiszarádon, Gávavencsellőn, Konyáron, Tiszaeszláron, Tiszalökön, Szilágybagoson és itthon zenés áhítaton szolgáltunk.

 

 

10. Fizikai építkezés

 

 

 1.       Egyházkerületi építési pályázatból és Tiszanagyfalu önkormányzatának támogatásából összesen 875.000 Ft-ból felújítottuk a parókia tetejét.
 2.      Befejeződött az imaház esővíz elvezetésének megvalósítása.
 3.       A két hídra vas korlát készült.
 4.       Felújítottuk a focipálya kellékeit, kapukat, kerítéseket.
 5.       Parókia pincéjére ajtó készült.
 6.       Imaház konyháját leburkoltuk, felújítottuk.
 7.       Építettünk egy szép nagy játszóteret főleg gyülekezeti adományokból, és hozzájárulásokból.