Beszámoló 2017

TISZANAGYFALUI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÉVES BESZÁMOLÓ

2017.

 

 

1. Népmozgalmi adatok

 

Keresztelés: 18 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát, 12 gyermek, 4 konfirmációra készülő fiatal, és 2 felnőtt. A nemek aránya: 6 fiú és 12 lány (tavaly összesen 8)

Konfirmáció: 6 fiatal tett konfirmációs fogadalmat 1 fiú és 5 lány (tavaly 4)

Házasságkötés: 3 pár kérte Isten áldását (tavaly 1)

Temetés: 13  alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett, 7 férfi, 8 nő hunyt el. (tavaly 15, azelőtt 7)

 

2. Presbitériummal kapcsolatos beszámoló

 

1.      Presbiteri gyűlésre három alkalommal, januárban, júniusban és augusztusban került sor, melyeken a hivatalos döntéseket meghoztuk. A presbitérium létszámában és személyi összetételében nem történt változás.

2.      Megtörtént az új presbitérium megválasztása, a jelölés és a választás törvényesen lezajlott, fellebbezés nem érkezett. 2018. Január 14-án Presbiteri napot tartunk, 14-én pedig az új presbiterek fogadalomtételére kerül sor.  Ezeken az alkalmakon köszönjük majd meg az elmúlt 6 év presbitereinek a szolgálatot.

 

3. Gyermekmunka

 

1.      Minden vasárnap gyermek istentiszteletet tartottunk, 4 fő vezette az alkalmakat felváltva.

2.      Kismamakör gyermekünk születése miatt az idén csak néhány alkalommal volt, a nyári hónapokban gyakran megjelentek együtt is, külön-külön is a játszótéren.

3.      Nyári gyermektábor átlagosan 80-90 fővel, és 15-20 segítővel került megrendezésre. Hála a felnőtt segítőkért, akik rászántak egy, vagy több napot az idejükből, és azt is jó látni, hogy a fiatalok, nagyobb hittanosok évről évre becsatlakoznak a segítő szolgálatba, és így az ifibe is sokan bekerülnek.

 

4. Ifjúság

 

1.      Szinte minden héten tartottunk ifit, melyen mikor többen, mikor kevesebben voltunk. Sokat játszottunk, volt, hogy együtt étkeztünk, vagy sportoltunk.

2.      Tavasszal Nyíregyházán egyházmegyei ifi napon vettünk részt.

3.      Meghívtuk és vendégül láttuk a Nyíregyházi gyülekezet ifjúságát, akik itt is aludtak.

4.      Ez év karácsonyán 4 helyen kántáltunk 12 fővel.

5.      Hárman gitártáborban vettünk részt Berekfürdőn.

6.      Konfirmandus hétvégén vettünk részt 3 fővel Beregdarócon.

7.      Konfirmandus találkozón voltunk 15 fővel Nyírbátorban.

8.      Hitoktatás 10 csoportban folyt.

 

5. Egyéb alkalmak, események

 

1.      Legátus vendégünk a húsvéti időszakban Erbach Viola, Karácsonykor Gáspár Orsolya volt.

2.      Pünkösd második napján Pünkösdi családi nap volt, közel 120-an voltunk együtt.

3.      Reformáció jegyében voltak rendhagyó alkalmaink:

a.       A Vándorbibliát fogadtuk a rakamaziaktól, majd kerékpárral tovább vittük a nyírtelekieknek. Mindkét alkalmon szép létszámmal vettünk részt.

b.      Fáklyás felvonulást tartottunk 40 fővel

c.       Bodnár Máté tartott reformációi előadást

d.      Continentál arénában 11 fővel vettünk részt a megyei rendezvényen.

4.      Megszerveztük második nyári gyülekezeti táborunkat, melyre 40 fővel mentünk, a Ramocsaháziakkal együtt közel 120-an voltunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában.

5.      Reggeli áhítatok hetente két alkalommal működtek.

6.      Gyülekezeti pólót készíttettünk.

7.      Adventben könyvvásárt tartottunk.

8.      Őrálló dicsőítő csoport szolgált nálunk, itt is aludtak.

9.      Nagypénteken rendhagyó alkalom volt a keresztnél.

10.  Gyászolók istentiszteletét tartottuk.

11.  Házi bibliaórák három csoportban működtek.

12.  A vasárnapi igehirdetések kinyomtatott formában és a gyülekezet honlapján is elérhetőek.

13.  Kézműves alkalmak voltak, húsvétkor tojásfestés, adventben koszorú készítés.

14.  Zenekarunk Gávavencsellőn, illetve a helyi rendezvényeken több alkalommal szolgált, valamint megtartottuk adventi zenés áhítatunkat is.

15.  Adományokat gyűjtöttünk erdélyi árváknak, valamint karácsonykor a rászorulóknak, ezt a szeretetszolgálat végezte.

1.      Továbbra is működik a szép korúak bibliaköre, kéthetente tartjuk az alkalmakat.

2.      Idősek klubjában rendszeresen volt bibliaóra.

 

7. Közmunka és Házi Segítségnyújtás

 

1.      Közmunka program keretében 3 gondozónő, egy takarító, egy park karbantartó és egy épület gondnok dolgozott gyülekezetünk kötelékében.

2.      A gyülekezetünkben 2011 óta működő házi segítségnyújtó szolgálat 2016. dec. 31-gyel megszűnt, az elmúlt évben megtörtént ennek teljes körű lezárása.

 

8. Adományok, támogatások

 

3.      Köszönjük az Önkormányzat támogatásait, ahányszor csak kértük, ingyen ideadták valamelyik kisbuszt, ami nagy segítséget jelentett főleg az ifjúsági munkában és a zenekar szolgálatában.

4.      Az Önkormányzattal és a Tiszanagyfalu Gyermekeiért Alapítvánnyal együtt részt veszünk egy pályázatban, melyből főleg az ifjúsági és kreatív programokat tudjuk segíteni anyagilag, de főleg ebből a forrásból fejleszthettük a hangosítást, 2 aktív hangfallal, és egy keverőpulttal. Ezen túl néhány mikrofont is vettünk, a zenekarosok adományából és a gyülekezeti kasszából.

5.      A Szeretetszolgálaton keresztül szintén lehetett pályázni különböző eszközökre, így kaptunk egy kis szerszámos fa házat, egy laptopot, amivel a vetítést lehet kezelni, illetve különböző szerszámokat, takarító eszközöket.

 

 

10. Fizikai munkálatok

 

1.      Szeretethíd programban 40 fővel vettünk részt, szalonnasütő helyet alakítottunk ki.

2.      Gyűjtést szerveztünk kerti padokra, az anyagokat már megvásároltuk, a fának még állnia kell valamennyit, a tavaszi időszakra tervezzük a padok elkészítését.

3.      Két kerékpártároló állványt készítettünk.

4.      A parókia hátsó kertjét elkerítettük, kis kapukon továbbra is be lehet jutni, illetve hátul összenyitható a tér egy nagy kapuval.

5.      Az imaház alagsorában belső felújítás volt, a vizesedett, lepergett részeket javítottuk ki.

6.      A focipálya köré fákat ültettünk.

7.      A templom előtti bukszusokat ki kellett vágni, helyére smaragdtujákat, babérmeggyet, és fagyalt ültettünk, tavasszal még folytatódik ennek a résznek a rendbetétele, a kerti padokkal kiegészítve megpróbálunk egy szép közösségi teret kialakítani a templom előtti részen.

8.      A garázsra padlás készült.

9.      A garázs mellé a megszokott csapat készített kutya-kennelt, de természetesen ezt nem a gyülekezet fizette, hanem a családom, ilyen dolgokra nem költök gyülekezeti pénzt.

10.  Egy nagyobb adomány érkezett a harangláb tetejének felújítására, ehhez is meg van már az anyag, csak még állnia kell.

11.  Adventben ismét felállítottuk a Betlehemi istállót.

A beszámoló word formátumban itt tölthető le.

éves-beszamolo-2017.docx