Beszámoló 2018

TISZANAGYFALUI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

ÉVES BESZÁMOLÓ

2018.

 

 

 

 

1. Népmozgalmi adatok

 

Keresztelés: 16 alkalommal szolgáltattuk ki a keresztség sákramentumát, 13 gyermek, 2 konfirmációra készülő fiatal, és 1 felnőtt. A nemek aránya: 10 fiú és 6 lány

Konfirmáció: 12 fiatal tett konfirmációs fogadalmat 2 fiú és 10 lány

Házasságkötés: 2 pár kötött itt házasságot

Temetés: 12  alkalommal kellett megállnunk ravatal mellett, 4 férfi, 8 nő hunyt el.

 

 

2. Presbitériummal kapcsolatos beszámoló

 

 1.       Presbiteri gyűlésre három alkalommal, januárban, februárban és szeptemberben került sor, melyeken a hivatalos döntéseket meghoztuk. A presbitérium létszámában és személyi összetételében nem történt változás.
 2.       A 2017-ben megválasztott új presbitérium megkezdte munkáját, bizottságokat hoztunk létre, és nem minden hónapban, de rendszeresen találkoztunk, hogy megbeszéljük az aktuális dolgokat. Januárban presbiteri napot tartottunk, megköszöntük az előző presbiteri ciklus szolgálattevőinek munkáját, illetve áldást kértünk az új presbiterekre is.
 3.       Nyáron presbiteri családi napot szerveztünk, illetve Szabolcson részt vettünk a körzeti presbiteri találkozón.
 4.       Ezúton szeretném megköszönni a presbiterek munkáját, a gyűléseken való részvételt, illetve azoknak, akik az alkalmakon való jelenlétükkel, a munkákban való szervezéssel, feladatok vállalásával példát mutattak ebben a szolgálatban külön köszönöm fáradságukat.

 

3. Gyermekmunka

 

 1.       Szinte minden vasárnap gyermek istentiszteletet tartottunk, 4 fő vezette az alkalmakat felváltva, Hornyák Árpádné, Szigeti Lászlóné, Zólyominé Szathmári Edit illetve Andrássyné Kovács Réka, tartották az alkalmakat.
 2.       A tavaszi-nyári időszakban kismamakört is szerveztünk néhány alkalommal.
 3.       Nyári gyermektábor átlagosan 80-90 fővel, és 15-20 segítővel került megrendezésre.
 4.       Az anyák napi illetve a karácsony szentesti istentiszteleten gyermekműsorral készültek a hittanosok.

 

4. Ifjúság

 

 1.       Hetente, kéthetente tartottunk ifit, melyen mikor többen, mikor kevesebben voltunk. Sokat játszottunk, volt, hogy együtt étkeztünk, vagy sportoltunk.
 2.       Tavasszal Nyíregyházán egyházmegyei ifi napon vettünk részt.
 3.       Meghívtuk és vendégül láttuk a Nyíregyházi gyülekezet ifjúságát, akik kerékpártúra keretében jöttek el.
 4.       Egyházmegyei ifitáborban 4 fő vett részt, én pedig szolgálattevőként voltam jelen.
 5.       Konfirmandus hétvégén vettünk részt 13 fővel Beregdarócon.
 6.       Konfirmandus találkozón voltunk 7 fővel Nyírbátorban.
 7.       Hitoktatás 10 csoportban folyt.

 

 

 

5. Egyéb alkalmak, események

 

 1.       Legátus vendégünk a húsvéti időszakban Pásztor Fanni Vivien, karácsonykor Horbász Veronika volt.
 2.       A házasság hete keretében Victor Dániel és felesége szolgált közöttünk.
 3.       Húsvétkor és adventben kreatív foglalkozást tartottunk.
 4.       Pünkösd második napján Pünkösdi családi nap volt, közel 120-an voltunk együtt.
 5.       Megszerveztük harmadik nyári gyülekezeti táborunkat, melyre 32 fővel mentünk, a Tiszavasvári és Nyírpazonyi gyülekezet tagjaival együtt közel 120-an voltunk Berekfürdőn a Megbékélés Házában.
 6.       Adventben könyvvásárt tartottunk, szeretetdobozokat gyűjtöttünk, továbbítottunk.
 7.       Gyászolók istentiszteletét tartottuk.
 8.       Megszerveztük a második jubileumi konfirmandus találkozót, melyre a zenekarosok főztek.
 9.       Vendégül láttuk a Hajdúnánási és a Nyírbátori gyülekezet küldöttségét, ebben a zenekaros testvérek szolgáltak vendéglátással, Farkas Tibor vezetésével.
 10.   Házi bibliaórák három csoportban működtek.
 11.   Zenekarunk Nyírbátorban, illetve a helyi rendezvényeken több alkalommal szolgált, valamint megtartottuk adventi zenés áhítatunkat is.
 12.   Adományokat gyűjtöttünk kárpátaljai testvéreknek a nagydobronyi óvoda felújítására.
 13.   Továbbra is működött a szép korúak bibliaköre, kéthetente tartjuk az alkalmakat.
 14.   Idősek klubjában rendszeresen volt bibliaóra.
 15.   Minden istentiszteleten kivetítettük az énekeket.
 16.   Virányoson minden héten volt istentisztelet.
 17.   Ősszel gyülekezeti kirándulásra mentünk Aggtelekre.
 18.   Nyáron kerékpártúrára mentünk Tiszaeszlárra.
 19.   Adventben függönyre gyűjtöttünk, és meg is valósult a beruházás, 75000 gyűlt össze.
 20.   Legátusnak 85.000-ret, és 90.000-re adtunk.

 

 

6. Fizikai munkálatok

 

 1.       4 klímát vettünk, erre sok pénz elment, de azóta visszajött, szóval erősödés várható.
 2.       Szeretethíd programban a templom körüli részt tettük rendbe. Kivágásra kerültek a beteg buxusok, és a helyére elkezdtük a parkosítást, füvesítést, illetve kaviccsal borítottuk le a templom előtti részt.
 3.       Korábban kerti padokra, asztalokra gyűjtöttünk, melyeket az idén elkészített néhány testvérünk.
 4.       Egy névtelen adomány érkezett a gyülekezetünkből, kifejezetten a harangláb tetejének felújítására.
 5.       Adventben ismét felállítottuk a Betlehemi istállót, mely idén megújult.

 

További részletek a gyülekezeti kisfilmben.

 

 

 

SOLI DEO GLORIA