1 Királyok 11,1-13

2015.09.13.

Salamon bálványozása

Kedves Testvérek! Előző istentiszteletünkön, még emlékezhetünk rá, arról hallhattunk, hogy Salamon hogyan építette fel Istennek a Jeruzsálemi templomot, és ezen keresztül mi hogyan építhetjük fel saját lelki templomunkat, belső hitéletünket. Emellett pedig a másik üzenetünket a templomtisztítás történetéből érthettük meg, hogy amint Jézus megtisztította a templomot az oda nem illő dolgoktól, úgy kérhetjük arra, hogy a mi lelkünket is tisztítsa meg a hiábavalóságoktól. Egy héttel ezelőtt tehát az ószövetségi igénkben szereplő Salamon király pozitív példaként állt előttünk, szinte lépésről lépésre alkalmazhattuk templomépítésének szakaszait lelki építkezésünkhöz.

Azóta azonban ahogy a napi szakaszokban követhettük, kiderült, hogy még a bölcs Salamon is letért az Isten által kijelölt útról. Mai igénkben ennek a folyamatnak a tetőpontjáról olvashatunk, ahogy a szerkesztők megfogalmazták: Salamon bálványozásáról. Isten azonban még a negatív példával is építeni szeretne bennünket, így most azután, hogy a múltkor Salamon bölcsességéről vettünk példát, most álljon figyelmeztető jelként előttünk az ő személyes életének hanyatlása is.A következő percekben Salamon király három hibáját vegyük tehát nagyító alá, és gondolkodjunk el azon, hogy mit tanulhatunk ezekből saját életükre nézve.

1. A tegnapi igeszakaszban igen részletes leírást kapunk arról, hogy Salamon milyen mértékű gazdagságra tett szert. Azt írja a Biblia, hogy annak az aranynak a súlya, amely egy évben befolyt Salamonhoz, 666 talentum, vagyis kb. 23 tonna volt, úgy, hogy ebbe még nem számolták bele a kereskedőktől, más királyoktól és a helytartóktól beérkezett összeget. Évente 23 tonna arany. Azt gondolom ebből látható, Isten ígéretéhez híven mennyire megáldotta Izrael királyát, mivel annak idején nem gazdagságot, hanem bölcsességet kért magának. A probléma azonban ott kezdődött, amikor Salamon eszét elvette ez a gazdagság. Nagy költekezésbe, úgy is mondhatnánk pazarlásba kezdett, és olyan dolgokra fordította a megszerzett vagyont, amelyek hiúságáról tanúskodtak.

Ott vannak például azok a hosszúkás, illetve kerek formájú aranyból készült pajzsok, amelyekről részletes leírást kapunk. Már abban az időben is nagyon jól tudták, hogy az arany az egy puha fém, így mindenhez jó, csak a harchoz nem. Persze ezzel Salamon is tisztában volt. Nem is katonai célokra készíttette ezt az igen drága felszerelést, hanem csupán a díszszemlékhez. Salamon palotájában, a Libánon-erdő palotában voltak elhelyezve, és gondolom ha jött egy-egy küldöttség más országokból, Salamon ezekkel is emelte az alkalom fényét. Aztán különleges trónjáról is olvashatunk. Elefántcsontból készült, arannyal bevont hat lépcsős, 12 oroszlános, karfás ülőalkalmatosság, mely csupán arra szolgált, hogy Salamon üljön benne, fogadja a vendégeket, vagy éppen ítélkezzen. Persze aranyból voltak ivóedényei, mindenféle használati tárgyai, és háziállatként sem a nálunk jól bevált kutyák, hanem messzi földről hozott majmok és pávák teljesítettek szolgálatot. Mindebből az látható, hogy Salamon kissé túlzásba vitte ezt a vagyon kérdést. Nem volt elégedett, amikor mindene megvolt, hanem hivalkodó, felesleges dolgokra is szert tett, hogy ezzel is túlszárnyalja a környező királyok dicsőségét.Kedves testvérek.

Ez a fajta salamoni elégedetlenség ma is óriási kísértés. Ebbe a csapdába esünk bele, amikor nem tudunk megelégedni a meglévővel. Ahogyan az első emberpárnak sem volt jó az a sok-sok áldás, ami az Édenkertben az övék volt, úgy mi is időről időre csak panaszkodunk, hogy ez nincs, meg az nincs. Sokan azt mondják, milyen nagy szegénység van, de közben bár tényleg vannak rászorulók, de az átlagnál nem a szegénység a baj, hanem ez a fajta elégedetlenség. Ma már mást kíván az ember alap életszínvonalnak, mint néhány évvel korábban. Ma már nem az a kérdés, hogy van-e tv-je valakinek, hanem az hogy hány szobában van, és hány dimenziós. Ma már nem az a kérdés, hogy van-e internet otthon, hanem hogy kinek gyorsabb. Nem az a kérdés, hogy milyen számon lehet elérni otthon, hanem az, hogy mit tud az okos telefonja. Van, aki panaszkodik, hogy a hónap végén nincs pénze a családnak ennivalóra, de a hónap elején persze megy a nagy pazarlás.

És persze mondjuk, akár milyen anyagi körülmények között élünk is: hát nekem miért ne lehetne olyan, mint a másiknak, az én gyermekem miért nem kaphatja meg azt, amit a máséké megkap, és bizonygatjuk magunknak, megérdemeljük, megtehetjük, megvehetjük. Salamon első hibája tehát arra int bennünket, hogy elégedjünk meg Isten ránk áradó áldásaival, éljünk mértékletesen, ne hivalkodva, pazarolva, ahogy Salamon tette, hanem megelégedéssel és előrelátással.

2. Salamon király második hibáját abban ismerhetjük fel, hogy nagy gazdagságában igen komoly hadsereget szervezett magának, a kor legmodernebb felszereltségével. Ezernégyszáz harci kocsija és tizenkétezer lovasa lett. Mondhatnánk, hogy ez teljesen természetes dolog, minden király szereti biztonságban tudni országát. Azonban Izrael népének esetében más volt a helyzet. A pusztai vándorlás is arról tanúskodik, hogy az Ő biztonságuk nem a hadi felszereltségtől függött. Hiába volt az egyiptomi fáraónak nagy serege, számos harci kocsival és lovassal, Isten akaratából mind a tengerbe vesztek. Mert Izrael biztonságát az Ő szerető Istenük garantálja. Amikor velük volt a harcban, akkor nyertek, amikor pedig nem teljesítették akaratát, szembe fordultak vele, akkor vesztettek. És éppen ezért fölösleges Salamonnak ez a nagy beruházása, amellyel a hamis biztonságérzeten kívül semmi mást nem nyert magának. Mert bár a környező népek nem merték megtámadni nagy hadereje miatt, utódja mégis bajba kerül, és Salamon halála után az Ő bűne következményeképpen kettészakad az ország.

Testvérek. De sok mindent megteszünk azért, hogy mi is biztonságban érezhessük magunkat. Zárjuk az ajtót, biztonsági zárat teszünk, vitamint szedünk, biztosítást kötünk az autóra, a lakásra, a testünkre, az életünkre, és azt reméljük, ezekkel valóban biztonságban lehetünk. Nyilván vannak ezek között szükséges és hasznos dolgok, de észre kell vennünk, hogy az igazi biztonság az nem ezekben rejlik, hanem csakis Mennyei Atyánkban. Van egy határ, amikor azt mondhatjuk, hogy innentől Isten kezébe teszem ezeket a dolgaimat. Az nem az Istenbe vetett bizalomról árulkodik, amit Salamon tett, hogy létrehozott egy legyőzhetetlen haderőt. Így is könnyedén szétesett birodalma. Mennyivel másabb az a hit, ami az ember kiszolgáltatottságából fakad. Az orvosnál, a kórházban a diagnózisra várva már mindenki hisz. Ott már sokkal többen bíznak Istenben. Vagy a háborúk idején, amikor napról napra kellett élni, micsoda ébredések történtek, mert az emberek ki voltak szolgáltatva Istennek, és rájöttek, hogy csak Ő ad igazi biztonságot számukra. Azt érthetjük meg tehát második üzenetként, hogy életünk elsősorban nem a külső körülményektől, vagy a mi felépített biztonsági rendszerinktől függ, hanem attól az Istentől, aki megformált bennünket, akinek minden felett hatalma van, és akinek akarata nélkül, ahogy a Heidelbergi káté írja: egyetlen hajszál sem eshet le a fejünkről.

3. Végül pedig, a pazarlás, és az Istennel szembeni bizalmatlanság után, Salamon harmadik hibája a hűtlenség volt. Azt írja a Biblia, hogy Salamon királynak hétszáz főrangú és háromszáz másodrangú felesége volt. Ez már önmagában is elég szokatlan a mi kultúránkhoz viszonyítva. Azonban a legnagyobb probléma nem is a feleségek számával volt, hiszen a korabeli uralkodóknál a sok feleség megszokás volt, hanem a nők származásával. Salamon feleségei ugyanis olyan népek közül jöttek, amelyekről Isten azt mondta Izraelnek: ne keveredjetek közéjük, és ők se keveredjenek közétek ,mert az ő isteneikhez hajlítják szíveteket. És valóban, ha kikeressük otthon Mózes 5. könyvét, akkor az úgynevezett "királytörvények" között szóról szóra ezt a parancsot találhatjuk. Salamon, bár tudta, hogy tiltott gyümölcsből szakít, mégis beengedte ezeket a nőket az életébe, és innen már nem volt visszaút. Először csak engedte, hogy ők hódoljanak isteneiknek, aztán a kedvükért már ő is beáll a sorba, míg végül addig fajul a helyzet, hogy már ő is az idegen bálványok szolgálatába áll, és áldozóhalmokat épít nekik. Olyan bálványoknak, amelyek kultuszához erkölcstelen rítusok, gyermekáldozatok bemutatása, és hasonló szörnyűséges dolgok tartoztak. Salamon hűtlenné vált Istenéhez, és nőügyeivel elvesztette Ura bizalmát.

Testvérek. Ma is így működik az Istentől való elhajlás. És még csak nem is kell hozzá 1000 feleség. Elég valami, ami túl fontossá válik számunkra. Valami, aminek a jelenléte elvesz az Istennel töltött időnkből. Először csak egy kicsit, aztán egyre többet, majd átveszi az uralmat az életünkben, és szolgává tesz. Ne engedjük, hogy valaki, vagy valami átvegye Isten helyét a szívünkben. Ha érezzük, hogy elkezdünk rossz irányba hajlani, álljunk meg időben, hogy hűségesek maradhassunk Mennyei Atyánkhoz.

Pazarlás, bizalmatlanság és hűtlenség. Ezek azok a hibák, amelyeket Salamon elkövetett, és amik helyett Isten a megelégedést, a benne való tökéletes bizalmat és a hozzá való hűséget javasolja. Hogy hogyan nyerhetjük ezeket el? Csakis úgy, ha odafigyelünk magunkra és odafigyelünk Istenre. Salamon részéről ezt a felsorolt három hibát tudatos bűnöknek is minősíthetjük. Ugyanis ha Salamon betartotta volna a már említett királytörvényeket, akkor nem követte volna el ezeket a hibákat. A törvény azt is leírja, hogy a király ne tartson sok lovat, le legyen sok felesége, ne gyűjtsön sok ezüstöt és aranyat. Ehelyett arra bíztatta Isten az ő népének királyait, hogy másoltassák le maguknak a törvényt és éljenek aszerint. Ráadásul mai szakaszunk még arról is beszámol, hogy Isten kétszer is megjelent neki, és figyelmeztette, hogy ne folytassa ezeket a tudatos bűnöket. Salamon azonban nem hallgatott Urára, így aztán elhajlott tőle a szíve és később szétesett birodalma. A mi feladatunk azonban nem Salamon lenézése, hanem az, hogy tanuljunk az Ő hibáiból.

Ne pazaroljuk javainkat, hanem elégedjünk meg Isten áldásaival, bízzunk benne, még ebben a bizalmatlan világban is, és legyünk hűségesek hozzá, mert mi is az Ő hűségéből élhetünk. Vegyük komolyan intéseit, hozzánk szóló üzeneteit, és forgassuk a Szentírást, az ő akaratának kijelentését, hogy hűséges szolgái lehessünk. Isten adjon mindehhez kellő erőt és odaszánást mindnyájunknak. Ámen.

vissza