2 Sámuel 11; 12

2017.05.14.

Dávid és Betsabé 2. rész

Textus: 2 Sámuel 11,5-11;  12,13-14      

 

Kedves Testvérek. Az előző istentiszteleten Dávid és Betsabé történetét kezdtük el, és a hűség-hűtlenség témájában három tipikus hibát soroltunk fel, amelyet Dávid vagy Betsabé elkövettek annak idején. Először röviden elevenítsük fel ezeket, aztán pedig menjünk tovább a történetben, és a további üzeneteket is vegyük sorra.

1.         Dávid király első hibája az volt, hogy valószínűleg úgy gondolta, Őt nem érheti kísértés, hiszen egy feleségű, Istenhez és feleségéhez hű, példaértékű uralkodó volt. Velünk is előfordulhat, hogy úgy érezzük, a mi kapcsolatunk nincs veszélyben, hiszen szeretjük egymást, nagyjából rendben vannak a dolgaink, sőt, még talán Istenre is figyelünk. A gonosz azonban azon mesterkedik, hogy mindent, ami jó, ami Istennek tetsző, azt tönkre tegye. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása, ahogy mondja az Ige, a mi első dolgunk tehát az, hogy uralkodjunk rajta, gondozzuk és ápoljuk Istennel és egymással való kapcsolatainkat, hogy minimális legyen a kockázat.

2.         Ezek után második üzenetként azt fogalmaztuk meg, hogy az egész kísértés abból keletkezett, hogy Dávid nem volt a helyén. Az egész hadsereg háborúba ment, a király azonban, valami miatt otthon maradt. Ahelyett, hogy a seregét vezette volna a csatákban, a palotában tartózkodott. Ennek kapcsán arról beszéltünk, hogy nagyon fontos, hogy helyünkön legyünk. Sok hűtlenség fakad abból, hogy vagy az egyik fél, vagy a másik nincs a helyén. Vállalnunk kell a szerepünket a családban, az anyáknak az anya szerepet, az apáknak az apaszerepet, a férjek legyenek férjek, a feleségek pedig feleségek. Ha valamelyik nincs a helyén, abból konfliktusok keletkezhetnek, jöhet az egymástól való elhidegülés, majd pedig a hűtlenség kísértése.

3.         Harmadjára pedig arról volt szó, hogy Betsabé gondatlansága nélkül talán semmi baj nem történt volna. A történetben ugyanis Dávid király a palota tetejéről véletlenül látta meg Betsabét, aki a szomszédban, az udvaron fürdött. Betsabé valószínűleg nem gondolt arra, hogy bárki is megláthatja, de mivel nem figyelt erre, kísértésbe vitte a királyt. Sok ilyen gondatlanság van a mai világban is, amikor véletlenül kísértésbe visszük a másikat. Szó volt a kihívó öltözködésről, félreérthető dolgokról, facebookon megosztott képekről, és hasonlókról. Figyeljünk oda erre is, hogy még csak véletlenül se vigyünk kísértésbe senkit, mert a következő lépés már a hűtlenség lehet.

4.         Ez volt tehát a múlt heti három üzenetünk, de most menjünk tovább, és nézzük meg a folytatást.

Történetünk következő szakaszában megtörténik a megcsalás. Ennek az üzenetét úgy fogalmazhatnánk meg, a hűtlenség mindig tudatos döntések sorozata. Olyan nincs, hogy csak úgy véletlenül megcsaltam a házastársamat, a páromat. Több, tudatos döntés szükséges ahhoz, hogy egy ilyen eset végbemenjen. Dávid esetében is így volt. Először azt olvassuk, hogy miután Dávid meglátta Betsabét, elküldött valakit, hogy megtudja, ki is ez a nő. Kérdezősködött az asszony felől. Aztán mikor megtudta, hogy egy férjes asszonyról van szó, megint elküldött valakit, és magához hívatta Betsabét. Ezek után megérkezett az asszony, és bement hozzá. Tudatos döntések sorozata. Dávid a folyamat bármelyik pontján megállhatott volna. De nem érdekelte, hogy férjnél van, nem számított semmi és senki, eldöntötte, hogy megszerzi magának.

            Így van ez a mai világban. Olyan nincs, hogy valaki csak úgy véletlenül megcsalja a házastársát. Több, tudatos döntés kell ahhoz, hogy valaki idáig jusson. Ez pedig azt jelenti, hogy még időben meg lehet állni. Lehet, hogy az első néhány rossz döntést még ki lehet javítani azzal, hogy megállunk. Lezárjuk a dolgot, nem megyünk tovább. De ha nem állunk meg, akkor a következmények egyre súlyosabbak lesznek. Lehet, hogy a fiatalabbak azt mondanák, hogy tudatlanul, véletlenül is meg lehet csalni a másikat, amikor például egy buliban túl sokat iszik valaki. Én azt mondom erre, hogy az is tudatos döntés, hogy mennyit iszom. Meg az is, hogy elmegyek-e buliba, ahol lehet, hogy túl sokat iszom, mert elvárják, vagy mert anélkül nem érezném felszabadultnak magam. Mai első üzenetünk tehát az, hogy a hűtlenség mindig tudatos döntés.

5.         Ezt követően azt láthatjuk, hogy a hűtlenségnek mindig van következménye. Dávid megpróbál úgy tenni, mintha mi se történt volna, hiszen Betsabé hazament, a további kapcsolatukról pedig nem olvashatunk ebben a részben. Azonban hamarosan Betsabé azzal a hírrel jelentkezik, hogy teherbe esett. Ez után pedig Dávid mindent elkövet annak érdekében, hogy meg nem történtté tegye a dolgot. Megcsalta a feleségét, házasságtörésbe vitt egy asszonyt, mégsem szeretné, hogy az esetre fény derüljön. Éppen ezért egy nagyon furfangos dolgot talál ki. A háborúból magához hívatja Betsabé férjét, Úriást, és miután beszélgetnek, hazaküldi a férfit, hogy az természetes módon majd együtt lesz a feleségével, és akkor még talán úgy fog tűnni, hogy tőle lett terhes az asszony. Úriás azonban nem akart hazamenni. Nem azért, mert nem szerette volna a feleségét, hanem azért, mert ez nem lett volna tisztességes a többi társával szemben. Amíg ugyanis a háború miatt a mezőn aludtak, igazságtalan lett volna, ha hazament volna feleségéhez. Dávid azonban nem adja fel, még egyszer próbálkozik. Másnap ismét magához hívatja Úriást, vele eszik, jól leitatja, ismét hazaküldi a feleségéhez, de Úriás még részegen is tisztességesebb annál, hogy hazamenjen asszonyához.

Mi tehát a második üzenet? Az, hogy ami megtörtént, azt nem lehet meg nem történtté tenni. Idővel minden hűtlenségre fény derül. Hiába próbáljuk leplezni, hiába teszünk meg mindent azért, hogy a másik ne tudja meg, valahogy mindig kiderül. Hiába jönnek a hazugságok, az elsimítási próbálkozások, ami eltörött, azt már nem lesz ugyanolyan. De még ha nem is derülne ki, akkor is rányomja a bélyegét mindenre.

 

6. Ez a mai szakasz harmadik üzenete. A bűn tovább gyűrűzik. Hatással van a történet minden szereplőjére. Tulajdonképpen mindenki áldozattá válik. Az első áldozat Úriás. Az ártatlan férfi, felesége hűtlensége miatt életét veszti. Dávid, miután nem tudta hazaküldeni, ismét a csatába küldte, és úgy intézte, hogy Úriás meghaljon. Aztán ott van Betsabé is. Hűtlensége miatt meghal a férje, aztán pedig meghal a Dávidtól született gyermeke is. Egy hűtlenség, két gyász. Nem mondhatnánk, hogy Betsabé jól jött ki a Dáviddal való kapcsolatból. Aztán ott van maga a király is. Dávid, az eddig Istenben bízó király belátja, mit tett. Magába nézett, és rosszul érezte magát, mert tudta, minden az ő hibája. Miatta halt meg Úriás, és hát Ő is elveszti a gyermeket. Egy hétig böjtölt, hogy hátha meg fog gyógyulni a kicsi, de a bűn következménye ez esetben a halál volt. Valaki másnak, ráadásul egy kis gyermeknek is meg kellett halnia az Ő hűtlensége miatt. Szörnyű érzés lehetett. És hát a már többször emlegetett apró élet is áldozat, hiszen neki aztán semmi köze nem volt az egészhez, ő két felnőtt ember közös rossz döntésének lett az áldozata.

Kedves Testvérek. Ma is rengeteg áldozata van a hűtlenségeknek. Áldozat az, akit megcsalnak, hiszen kiben fog megbízni az illető, azok után, hogy átverték, hűtlenek lettek hozzá? De áldozat az is, akivel megcsalnak valakit. Ez esetben is érdekes kérdés, hogy ha valakinek a párja velem megcsalja az illetőt, akkor engem nem fog-e ugyanígy ott hagyni? És áldozattá válhatnak az ártatlan gyermekek is, ahogy mai történetünkben is ez így történik. Minden gyermekre hatással van az, ha a szülei összevesznek, hűtlenek lesznek egymáshoz, és aztán elválnak. A gyerekek sokkal többet érzékelnek ezekből a dolgokból, mint azt a felnőttek gondolják. A szülők hűtlensége hatással van a gyermek apaképére, anyaképére, családképére, mindenre. Ha azt látják, hogy szét lehet menni, akkor számukra is opció lesz ez a későbbiekben. A szüleim elváltak? Én miért ne válhatnék el? Apa megcsalta anyát? Ilyen ez a világ, én is megtehetem majd, ha akarom. Össze se kell házasodni, úgyis benne van, hogy szétmegyünk. Így törnek össze a családok, így mennek tönkre a ma felnövekvő generációk. És mindez nagyban a szeretetlenségnek, és a hűtlenségnek köszönhető. Mert a bűn, az tovább gyűrűzik.

 

7. A jó hír azonban az, hogy nem ez a történet vége. Dávid belátja, hogy hibázott, belátja, hogy súlyos károkat okozott magának is, meg másoknak is, és megbánja bűnét. Isten reakciójáról pedig annyit olvashatunk, hogy az Úr elengedte vétkedet, nem halsz meg. Vagyis Isten kegyelmes. A megbánt hűtlenséget és a megvallott bűnöket ő megbocsátja. A következményt azonban vállalni kell. Isten megbocsátja Dávid bűnét, neki nem kell meghalnia, de van következmény, mert a gyermek nem élhet tovább. El kell őt gyászolni, és azzal az örök teherrel kell élni, hogy a hűtlenség miatt meghalt egy gyermek.

Kedves Testvéreim. Isten velünk szemben is kegyelmes. Lehet, hogy vannak itt olyanok közöttünk, akik engedtünk a hűtlenség kísértésének. Ha ez így van, nekünk is szól az üzenet, Istennél van bocsánat. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja vétkeinket.

És mivel ő meg tudja bocsátani a mi hűtlenségünket, mi is képesek lehetünk erre. Persze csak az tud megbocsátani, aki átélte, milyen az, amikor őneki megbocsát az Isten. Egy idős lelkész mondta egyszer, hogy az ő idejükben ami elromlott, azt megjavították, ma pedig rögtön kidobják. Hát ha megromlik a házasságunk, a kapcsolatunk, először mindenképpen próbáljuk meg megjavítani, helyre hozni amit csak lehet.

Megbocsátás ellenére azonban mindig van következmény. Együtt kell élni tettünk következményeivel, megrontott kapcsolatokkal, rossz irányba vezetett gyermekekkel, lelki sérülésekkel, és sebesültekkel. De Isten mégis azt mondja, hogy nem kell meghalnunk. Nem kell meghalnunk a hűtlenség, vagy másféle bűneink miatt, mert valaki más, ártatlanul meghalt helyettünk. Az Úr Jézus, aki mindvégig hű maradt hozzánk, és Atyjához, Ő halt meg azért, hogy mi ne menjünk a kárhozatra. Ha tehát megvalljuk bűneinket, az Ő érdeméért feloldozást nyerhetünk.

Adjunk hát hálát Istenünk minden hűtlenséget eltörlő szeretetéért, és mi is törekedjünk erre a szeretetre, mert azzal meg is lehet előzni, meg helyre is lehet hozni sok mindent. Ámen.

 

vissza