Máté 28,1-10

2016.03.27.

Nincs semmi baj

Textus: Máté 28,1-10

2016. 03.27. HÚSVÉT

Három negatív szó. Nincs, semmi, baj. A költő Fodor Ákos magyar nyelvünkkel játszik, amikor három negatív szóból, a nincsből, a semmiből, és a bajból megnyugtató üzenetet épít. Nincs semmi baj. Milyen sok anyuka csitítgatja így gyermekét, egy-egy apró balesetet követően. Eszembe jut egy gyermekkori élményem, amikor négyen az utcában lévő fiúk közül biciklizni indultunk, és mikor én elestem, csak egy maradt ott mellettem, ő segített hazamenni. A térdembe belefúródott egy apró kavics, és mikor hazaértem, anyukám leültetett, ellátta a sebet, és vigasztalni próbált, nincs semmi baj. És én ott, akkor elhittem, hogy valóban nincs semmi baj. Bár nagyon csípett a jól ismert svéd csepp, bár a nadrágom is elszakadt, bár pityeregtem, hogy miért mindig én esek el, mégis elhittem, hogy most már minden rendben lesz. N

incs semmi baj. Mondják ezt a szülők a nagyobb gyermekeknek is. Amikor nem sikerül egy dolgozat, amikor csalódni kell a legjobb barátnőben, vagy amikor valaki összetörte a gyermeki szerelemre lobbanó szívet, mondják, mert mondani kell, nincs semmi baj. Bár baj van, bár vigasztalhatatlan a lélek, mégis jól esik hallani ezt a valóságot eltakaró mondatot.

De később is számítunk arra, hogy valaki körülöttünk ezzel fog bíztatni. Amikor nagy betegségbe kerülünk, amikor diagnosztizálnak egy visszafordíthatatlan folyamatot, kórt, amikor tudjuk, hogy valószínűleg jobb már nem lesz, szinte életmentő lélegzetvételként hat a bátorítás: nincs semmi baj. Majd megpróbálunk még valamilyen kiutat keresni, majd jobban odafigyelünk arra, amire lehet, majd lesz valahogy. Pedig tudjuk, hogy bizony baj van. Értelmünk felfogta, hogy elindultunk lefelé a lejtőn, de a lelkünk nem képes feldolgozni a hírt, így inkább eltereli a témát.

És az emberi élet legnagyobb veszteségének idején is, a gyász hordozásában is megtalálhat bennünket ez a három negatív szó. Nincs semmi baj. Amikor elvesztünk valakit, aki nagyon fontos volt számunkra, akkor szeretteink sem tudnak már mit mondani, csak ennyit, nincs semmi baj. Majd az idő bekötözi a sebet, majd megszokod valahogy az új helyzetet, majd valaki vagy valami megpróbálja betölteni a keletkezett űrt. De miközben ezt hallja a fül, a szív tudja jól, mégis baj van. Baj van, mert hiába próbálják feledtetni a feledhetetlent, hiába próbálják elterelni a figyelmünket, emberi gondolataink, és érzéseink szerint, amikor az ember ravatal mellett áll, akkor mindig baj van.

Kedves Testvérek. A nagy heti történetet olvasva azt gondolom, hogy nagycsütörtök éjszakájától húsvét vasárnap hajnaláig nagyon sokan hallhatták gyenge vigasztalásként ezt a három negatív szót. Ott voltak például a tanítványok. Jézus kereszthalálát követően az erősebb idegzetűek, vagy az optimistábbak talán ezzel vigasztalták elkeseredett társaikat. Nincs semmi baj. Persze nem volt olyan, aki ezt elhitte volna. Nincs semmi baj? Hát dehogy nincs! Júdás elárulta a mestert. A katonák elfogták, mi meg magára hagytuk. Hát hogyne volna baj, amikor Péterrel együtt fogadkoztunk az utolsó vacsora után, hogy mi akár még a halálba is követnénk őt, aztán meg amikor eljött az ideje, csak a magunk bőrét mentettük. Sokan ott se voltunk, amikor meghalt. Hát milyen tanítványok vagyunk mi? Jézus meghalt. Eltemették. Vége van. Bizony, most aztán nagy a baj.

De beszélhetnénk Máriáról, Jézus anyjáról is. Őt is biztosan vigasztalták az asszonyok, vagy a Jézus által fiúnak rendelt János, hogy ne félj, nincs semmi baj, de hát ki az, aki komolyan tudja gondolni ezt a mondatot, amikor egy anya elveszti gyermekét. Főleg az idősek közül sokan ismerik ezt az érzést, van, aki ezen a héten is átélte, hát ki meri azt mondani egy ilyen helyzetben, hogy semmi baj. Emberi számítás szerint igen is nagy a baj.

És még Jézus korábbi ellenségei számára sem nyújt vigasztalást három szavunk. A Biblia azt írja, hogy Jézus halálának pillanatában a templom kárpitja kettéhasadt, sötétség támadt, és különleges jelenségek kísérték Isten Fiának halálát. Vagyis mindenki számára egyértelművé vált, hogy mi történt. Rájöhettek a vádló főpapok, az írástudók, észhez kaphattak a Jézust gúnyoló és bántalmazó katonák, de még a helytartó, Pilátus is elgondolkodhatott, vajon mi lesz vele, ha tényleg az Isten Fiát juttatta keresztre. Mit tettünk? Mi lesz velünk? Ki fog megfizetni Jézus haláláért? Ne mondja nekünk senki, hogy nincs semmi baj, mert óriási hibát követtünk el.

Testvérek. Nagypénteken ezt a mondatot senki sem vette pozitív üzenetként. Nagypénteket azonban Nagyszombat követte, Nagyszombat után pedig Húsvét következett. Jézus feltámadásának reggelén pedig ugyanez a három szó, teljesen új értelmet nyert.A sírhoz érkező asszonyokat angyal szólítja meg. Ti ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Íme, megmondtam nektek!A következő mondat pedig mindent elárul az asszonyok lelki állapotáról: az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt tanítványainak.

Sőt, út közben még a feltámadott Úr Jézussal is találkoznak, aki szintén azt mondta nekik: ne féljetek, adjátok hírül atyámfiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem!Vagyis Húsvét reggelén tulajdonképpen az a legnagyobb örömhír az asszonyoknak, amit az angyaltól is, és az Úr Jézustól is hallanak, hogy nincs semmi baj. Ne féljetek, Jézus él. Keresztre feszítették, meghalt, eltemették, megjárta a kárhozatot, de feltámadt és él.

Nincs semmi baj, nem kell többé félni. És ez a három negatív szó, most már valóban pozitív üzenettel bír. Mert ez nem olyan látszat orvosság, mint amiről idáig beszéltünk. Ez a nincs semmi baj, nem ugyanaz a nincs semmi baj. Ez a mostani kifejezés nem figyelemelterelés, nem menekülési útvonal, hanem valóság. Itt most már tényleg nincs semmi baj, mert az Úr Jézus él. És ha ő él, ha ő feltámadt, akkor mi is élni fogunk, és mi is fel fogunk támadni a vele való örök közösségre. Most már nem kell aggódni, most már nem kell félni, most már nincs ellenség, hanem csak a győztes Úr van, és a hozzá tartozók békessége.

Kedves Gyülekezet. Hadd adjam át az idei Húsvét csodálatos üzenetét. A feltámadott Úr Jézus azt üzeni, személyesen nekünk, neked és nekem, hogy nincs semmi baj. Ez a hír pedig átformálhatja az életünket. Ha eddig azt mondtad, hogy baj van, mert beteg vagy, ezután őszintén azt tudod mondani, hogy nincs semmi baj, mert szerető Istened kezébe teszed életedet, és tudod, hogy minden betegség csak evilági próba. Mivel tudod, hogy van feltámadás, van örök élet, képessé válsz arra, hogy békességgel hordozod a szenvedést. Vagy ha eddig azt mondtad, hogy baj van, mert sokféle teher nyomja a válladat, mostantól fogva meghallod az Úr Jézus szavát, aki azt mondja: békesség nektek. Ne féljetek, mert én élek, és ha én élek, akkor a hajatok szála is számon van tartva. Vagy ha eddig azt mondtad, hogy baj van, mert gyászolsz, mert elvesztettél valakit, ezután őszintén el tudod mondani, hogy nincs baj, mert hiszed, hogy Istennél el van készítve a folytatás, és reménységed lehet, hogy elhunyt szeretted számára is el volt készítve a hely.

Nincs semmi baj.

Három negatív szó, amely pozitív üzenettel bír. Emberi viszonylatban csak tűzoltás, esetleg kegyes hazugság, de amikor az Isten mondja, akkor valóság. Húsvétkor maga a feltámadott mondja, ne féljetek, békesség nektek, élek, és ti is élni fogtok, vagyis nincs semmi baj. Hát ünnepeljünk ebben a tudatban, bármilyen veszélyek is fenyegessenek, terrorizmus, munkanélküliség, félelmek, betegség, vagy gyász, a lényeg az, hogy a bűnből és halálból való kiút számunkra is megnyílt, mert az első Húsvét reggelén Krisztus feltámadt! Ámen.

ÁLDOTT ÜNNEPLÉST KÍVÁNOK!

vissza