Textus: Máté 4,1-11

2017.12.31.

Kísértések

Textus: Máté 4,1-11                                    
Tiszanagyfalu, Andrássy Gergely, 2017.12.31.

 

Kedves Testvérek! Ilyenkor az év utolsó napján általában mindenki visszatekint. Értékeljük a mögöttünk álló 12 hónapot, átgondoljuk, miért lehetünk hálásak, és mi az, ami beárnyékolja a mögöttünk álló évet. Felolvasott Igénk vezetésével a mai óévi istentiszteleten a visszatekintés helyett azonban tekintsünk előre a következő évre, és 3+1 pontban foglaljuk össze mai történetünk üzenetét. Jézus megkísértésének története ugyanis különleges érzékenységgel mutat rá azokra a veszélyekre, amelyek az előttünk álló esztendőben ránk fognak leselkedni, hát vegyük ezeket sorra, és így készüljünk fel, így fegyverkezzünk most fel az újévi kísértések ellen.

1.     Az első dolog, amire Jézus megkísértésének története figyelmeztet bennünket az az, hogy a kísértések érkezése előtt, mindig jól megy a sorunk. Ha megnézzük a bibliai leírást, a megkísértés előtti történet Jézus megkeresztelkedéséről szól. Keresztelő János enged Jézus akaratának, megkereszteli őt, aztán elhangzik a mennyei szózat: ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm. Azt gondolom, ez az élmény nemcsak a közönség számára, hanem Jézus számára is különleges volt. Mennyei Atyám gyönyörködik bennem - gondolhatta. Vagyis eddig mindent úgy tettem ebben az emberi testben, ahogyan Ő szerette volna. Ezen lelki csúcsponton Jézusnak könnyen fejébe szállhatott volna a dicsőség. Mondhatta volna, hogy nem kell már nekem senki segítsége, én már vagyok valaki, majd megyek a magam útján. Ha ezt tette volna, biztosan engedett volna a gonosz valamelyik csábításának.

            De Jézus nem ezt teszi. Elmegy a pusztába, és böjtöl, imádkozik, hogy mielőtt hozzá látna küldetéséhez, még szorosabb kapcsolatban legyen Mennyei Atyjával.

            Az első üzenet tehát, amit meg kell jegyeznünk, így hangzik: aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Vagyis amikor rendben vannak a dolgaink, amikor jól vagyunk, akkor se feledkezzünk meg az Istennel való kapcsolatunkról. Ne hanyagoljuk el a napi csendességet, mert a gonosz kihasználja a készületlenségünket, és akkor fog támadni, amikor a legtávolabb kerülünk Istentől. Persze ez nem azt jelenti, hogy amikor jól vagyunk, folyamatosan rettegnünk kell, hogy mikor jön már a próba, csak azt, hogy felkészültnek kell lennünk, és állandó kapcsolatban kell lennünk Urunkkal.

 

2.     Emellett azonban az is kiderül a történetből, hogy a kísértések mindig akkor jönnek, amikor a legkiszolgáltatottabb helyzetben vagyunk. Jézus 40 napig böjtöl, megéhezik, testileg valószínűleg valamennyire legyengül, és a gonosz ekkor környékezi meg.

            Ez a második dolog, amire figyelnünk kell. A sátán mindig akkor támad, amikor gyengék vagyunk. Amikor jön a betegség, közlik a diagnózist, rögtön jön a kísértés: téged is elhagyott az Isten, látod, nem is foglalkozik veled. Vagy amikor anyagi nehézségeink vannak, Ő biztosan megjelenik: Látod, Isten nem gondoskodik rólad. Nem segít neked. A Sátán mindig várja a próbáinkat, és ha bajba kerülünk, ránk zúdítja a kísértéseket. Vegyük észre ezeket a helyzeteket, és mielőtt belesétálnánk a csapdájába, álljunk meg.

 3.      Harmadjára pedig azt figyelhetjük meg felolvasott szakaszunkban, hogy a Gonosz mindig a gyengepontjainkat támadja. Jézus negyven napig böjtöl, és a Szentírás meg is jegyzi, hogy már megéhezett, amikor a gonosz azzal kezdi: változtasd a köveket kenyérré. Aztán jön a hatalom-kérdéssel: ugorj le a templom párkányáról, az angyalok úgyis elkapnak. Próbáld ki, mennyire figyel rád oda Mennyei Atyád! Harmadjára pedig a dicsőséget kínálja fel neki, mintha nem lenne egyébként is az övé.

A gonosz mindig olyan dolgokat céloz meg, amelyekben megkísérthetőek vagyunk. Ha valaki a pénzügyekben hajlamos rosszul dönteni, abban fog próbálkozni. Ha valaki a testi kívánságokat nem tudja jól uralni, biztos lehet benne, hogy abban lesz megkísértve. Ha valaki a templomba járás, vagy a gyülekezethez tartozás értelmét keresi, biztos, hogy ezt fogja elé hozni a Sátán. De ha a napi csendesség megtartásában nem vagyunk még stabilak, garantált, hogy a Gonosz is erre fog utazni. Bármi legyen is a gyengepontunk, Ő abban fog megkísérteni minket.

De mi lehet akkor a megoldás? Hiszen ez az első három pont nem túl bíztató. Nem jó érzés tudni azt, hogy a jólét idején, a kiszolgáltatott helyzetben, és a gyengepontjainkat keresve támad a gonosz. A megoldás azonban szintén megtalálható ebben a történetben.

 4. Jézus magatartásából nagyon szépen elénk tárul a megfelelő védelmi technika. A három támadási technika után, még egy pontban figyeljünk erre. Mit csinál Jézus, miközben a sátán megkísérti? Tudatosan szembeszáll vele. Nem megy arrébb, nem kóstol bele az ajánlatba, hanem röviden, és tömören visszautasítja azt. Mindhárom helyzetben mond egy Igét, amely ellentmond a Gonosz akaratának. Nem kezd el alkudozni, nem mismásol, hanem rövidre zárja a dolgot, és végül elküldi a Gonoszt: Távozz tőlem Sátán.

Testvérek. Nekünk is ez az egyetlen védekezési lehetőségünk. Röviden, tudatosan válaszoljunk a kísértésekre. Fogalmazzuk meg magunkban, hogy mit miért nem tehetünk meg. Jusson eszünkbe egy ige, - persze ehhez Bibliaolvasás szükséges – és zavarjuk el a rossz gondolatokat, kísértéseket. Akár hangosan is kimondhatjuk, hogy távozz tőlem sátán, és higgyük el, jobban fogjuk magunkat érezni. Nem szabad belefeledkezni az ajánlatba, nem szabad hagyni, hogy a Sátán részeredményeket érjen el, mert ha egy kicsit is beengedjük őt a dolgainkba, rögtön át fogja venni az uralmat.

Mindenható Istenünk azt üzeni számunkra felkészítésképpen a következő évi kísértésekre, hogy figyeljünk rá, és amikor jól megy a sorunk, amikor kiszolgáltatott helyzetben vagyunk, és amikor a gyengepontjainkat célozza a gonosz, álljunk ellen a kísértéseknek. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek – írja Jakab.

Testvérek, ez a megoldás. Ez a tudatos gondolkodás vihet előre minket az újévben, hogy miközben engedelmeskedünk Mennyei Atyánknak, tudatosan ellenállunk az ördög mesterkedéseinek. Hát ehhez is kérjünk erőt az Úr Jézustól, aki ebben is példát adott elénk, és ahogy Ő is tette a megkísértések után, induljunk el következő évnyi utunkra, hogy beteljesítsük mindazt, amit ránk bízott a mi szerető Mennyei Atyánk. Ámen.

 

vissza