Titusz 1,10-2,10

2015.04.12.

Hamis tanítók

Amikor egy fiatal igehirdető új szolgálati helyre kerül, nagy segítség az, hogyha egy tapasztaltabb lelkész, vagy korábbi szolgálattevő elmondja az adott gyülekezet erősségeit és gyengeségeit. Sokkal könnyebb úgy elkezdeni a szolgálatot, hogy valamelyest azért belelátunk a közösség eddigi életébe.

Felolvasott igénkben egy ilyen tapasztalatátadásról hallhattunk, hiszen Pál apostol, a levél címzettjét, Tituszt avatja be a nem rég megalakult krétai gyülekezet dolgaiba. Ugyanis miután közösen érkeztek Kréta szigetére, az apostolnak tovább kellett mennie, barátját azonban ott hagyta, hogy irányítsa, vezesse a közösséget. Ez a krétai gyülekezet azonban korántsem volt olyan idilli, mint amilyennek ez a fiatal prédikátor elképzelte azt. Pál elég részletesen leírja, hogy milyen problémákkal találkozik majd Titusz, mondhatnánk azt is, hogy felállítja a diagnózist a krétaiakra vonatkozóan.

Az első probléma az volt, hogy több olyan hamis tanítás is mérgezte a gyülekezet életét, amelynek terjesztői a maguk érdekében, különböző nyereségek miatt tudatosan félrevezették a bizonytalan híveket. Aztán hasonló kísértést jelentett a krétaiak számára az, hogy meggyengüljön a hitük. Mert könnyen elhitték a zsidó mondákat, ész nélkül engedelmeskedtek a hitetlen embereknek, tehát hajlamosak voltak arra, hogy letérjenek az Isten által kijelölt útról. Hamar elfelejtették azokat a dolgokat, amiket még Pál helyezett a szívükre, és bármire nyitottak voltak. Levelében az apostol igen őszintén, már-már nyersen fogalmazza meg a tévtanítók jellemét. Képmutatónak, utálatosnak, engedetlennek és minden jó cselekedetre teljesen alkalmatlannak titulálja az ellenséget.

Hát ezekkel kellett szembeszállnia az ifjú Titusznak. Mondhatjuk, nem kis vállalkozás, bizonyára nagy hit és odaszánt élet kellett ahhoz, hogy ezen az úton egyáltalán el tudjon indulni. Komoly lelki építkezésre volt szükség ahhoz, hogy ebből az állapotból egy életképes, Krisztushoz tartozó nyájat formáljon a fiatal pásztor.

De mielőtt megnéznénk, hogy milyen utat javasol Pál apostol Titusznak, fordítsuk egy kicsit saját környezetünk felé a tekintetünket, és gondolkodjunk el azon, hogy a bennünket körülvevő világban mi hasonlít a krétaiak környezetére? Vagyis, tegyük fel a kérdést, kik a mai hamis tanítók, kik próbálnak bennünket elszakítani az Istentől?Talán most arra számít a gyülekezet, hogy felsorolok néhány személyt, akik nem hisznek Istenben, akik magas beosztásban vannak, és félrevezetik az embereket, vagy éppen más felekezetek és vallások tanítóiról szeretnék beszélni, mert ők lehetnek az úgynevezett hamis tanítók a környezetünkben. De korántsem erről van szó. Sokkal inkább olyan dolgokról szeretnék beszélni, amelyek egészen közel vannak hozzánk, és amelyek bizony nagyon könnyen ugyanazt a hatást érhetik el, amit annak idején, kréta szigetén az akkori hamis tanítók. Vagyis hitükben meggyengíthetik a mai embert, sőt, egészen magas falakat építhetnek Isten és ember között.

Különösen is egy modern hamis tanítóról beszéljünk, ami nem más, mint a média. A felolvasott igében az egyik vád az, hogy bizonyos emberek az aljas nyereség kedvéért azt tanítják, amit nem volna szabad. Hát úgy gondolom, ez a médiára, benne a televízióra, rádióra vagy éppen az internet világára nézve ugyanúgy teli találat. Mintha erről beszélne Pál apostol Titusznak. Hiszen ha belegondolunk, a média a számos hasznos és kikapcsolódásra alkalmas dolog mellett, minden generációnak tanít olyat is, amit nem volna szabad, és természetesen mindezt anyagi, és másfajta nyereség kedvéért teszi.

Vegyük csak első példaként a gyermekeket. Ha belenézünk egy mai mesébe, az első, ami felismerhető a különböző történetekből az mindig az erőszak. Az egyik verekszik, a másik csúnyán beszél, a harmadik megpróbál ártani a többieknek. Ezt kapják, mondjuk úgy vénásan a gyermekek. És csak úgy bámulják mozdulatlanul a hatalmas képernyőt, és miközben a szemük is romlik, teljesen átitatódnak az erőszakkal és a különböző rossz dolgokkal. És látva a mesékben a különböző tetteket, hallva a szavakat, a saját életükben ugyanúgy próbálják majd megoldani a helyzeteket, ahogyan azt megfigyelték a tv-ben. De ugyanez jelenik meg a számítógépes játékokban is. Órákon, szinte napokon keresztül képesek játszani a gyerekek, fiatalok, úgy, hogy közben tulajdonképpen egy virtuális világban élnek, nem a saját életüket élik.Hát hol van ez attól, amire még én is emlékszem, hogy a szülők, nagyszülők a kerti nagy hintaágyon a képes bibliából mesélnek nekünk, vagy a gyermek istentiszteleten bibliai történetekről beszélgetünk, és azokat rajzoljuk le? Hol van ez attól, amikor a gyerekek együtt dolgoztak a szülőkkel, segítettek a földművelésben, állattartásban, kimentek focizni a pályára, vagy elmentek biciklizni? Ne csodálkozzunk, ha a mai gyermekek olyanok, amilyenek, ha a mostani média közegében nőnek fel, mert mi, felnőttek sokszor rájuk hagyjuk és nem kínálunk elégszer jobb időtöltést nekik.

De tovább haladva a generációk sorában láthatjuk, hogy a fiatalok is nagy veszélyben vannak. A fiatal lányoknak azt tanítja a televízió, hogy csak akkor értékesek, ha tökéletes az alakjuk, a sminkjük, és még táncolni is tudnak. A fiúk pedig azt szűrhetik le, hogy a lányok szívéhez a kidolgozott izomzat és a laza szöveg az egyenes út. Ilyen elvárások mellett nem csoda, ha sokan magukba fordulnak, depresszióba esnek, mert nem képesek megfelelni a különböző ideálképeknek. Így aztán sokan lebecsülik magukat, elvész az önbizalmuk, és később sem tudnak majd helyt állni az élet különböző területein.

De természetesen a középkorúak is ki vannak téve a média káros hatásainak. Hiszen ömlenek feléjük a különböző reklámok, amelyek téves dolgokról győzik meg őket. Vedd meg ezt és azt, mert megérdemled. Szerezd meg magadnak, szeretteidnek, hiszen erre van szükségük, ez az, ami boldoggá teszi az életüket. Most kell élni a lehetőséggel, mert most akciós, lehet, hogy lemaradsz erről a különleges kedvezményről. Nincs rá pénzed? Vegyél fel hitelt, mindenki ezt teszi, és most ezzel is különösen jól jársz. Alig van rajta kamat, meg hát miért ne engedhetnéd meg magadnak a jobb autót, a nagyobb tv-t, az új számítógépet, hiszen mások is ezt csinálják. Vásárolj telefont a gyermekednek, mert szüksége van rá. Azon majd elérheted, bármelyik tv előtt is üljön otthon. És így ömlik a hamis tanítás, a félrevezetés, természetesen a profit, a nyereség érdekében. Hiszen azért van reklám, hogy abból hasznot húzzanak a tv társaságok, és minél több vagyont felhalmozzanak maguknak.

És hogy teljes legyen a nemzedékek sora, meg kell említenünk az idősödő generációt is. Ők is bőven kapják a hamis tanítást a médiából. Telefonálj be, néhány kártya segítségével megmondják azt, hogy milyen lesz az egészségi állapotod. Választhatsz a különböző jósok közül, akik teljes határozottsággal állítják, hogy tudják, előre látják, hogy mi fog veled történni. És mire bekerülsz a műsorba, már sikerült összehoznod egy komoly telefonszámlát, ők pedig már meg is kapták a fizetésüket a sok hazugságért. Kedves Gyülekezet! Milyen sokféle hamis tanítást soroltunk most fel, ami csupán csak a televízióból árad felénk. De beszélhetnénk részletesebben az internetről, amely a felnövekvő generációknak, sőt már a középkorúaknak is alapeleme, vagy az újságokról, melyekből ömlenek a pletykák, a bulvár hírek, a horoszkópokról, amelyek hitegetik az embereket, és még rengeteg dologról, amely téves irányba viszik az életünket. Persze a televíziónak és az említett területeknek is megvannak a jó és hasznos oldalaik, de józanul kell tekintenünk ezekre, mert ha nem jól élünk velük, akkor kárt okozhatnak.

Összességében tehát hasonló helyzetben érezhetjük magunkat, mint az akkori krétaiak, akik más formában, de szintén ilyen veszélyeknek voltak kitéve. Most is, mint akkor, a nyereség miatt vezetik félre az embereket, és ahogyan Pál Titusznak megfogalmazza, úgy ma is mondhatnánk: egész családokat dúlnak fel ezekkel a megnyilvánulásokkal.Ez tehát a diagnózis, ez a krétaiak bizonytalan állapota, és ebben a helyzetben tanácsolja Pál fiatal szolgatársának, hogy azt hirdesse, ami megegyezik az egészséges tanítással.

Ahogyan az imént korosztályokra bontva haladtunk végig a modern hamis tanításokon, úgy az apostol nemre és generációkra lebontva sorolja fel, hogy Titusz kit mire tanítson meg. Ezt nagyon szépen részletezi Pál, otthon érdemes egyszer kétszer átolvasni, most azonban csupán a két legjellemzőbb elemet emeljük ki, mely a mi életünkre nézve is jó tanácsként vonatkozik. Mind az idősek, mind a fiatalok számára az egyik legmeghatározóbb feladat a józanság megtartása. Az a józanság, amely ma már ritkaságszámba megy, hiszen az élet minden területén egyre inkább hatalomra tör a mértéktelenség, mind a fiatalok mind az idősek elfelejtik a határokat, a korlátokat és különböző szenvedélyek rabjaivá teszik magukat. Sokan válnak az alkohol, a munka, az internet vagy a lustaság foglyává, és az önuralom hiánya miatt eltékozolják, elpazarolják életüket.Ha képesek vagyunk józanok maradni, akkor ellenállhatunk az említett tévtanításoknak, és szembeszállhatunk a gonosz hatalmával. Akkor egészséges maradhat a lelki életünk, a hitünk, és akkor mások számára is példává lehetünk.

Ugyanis ez az, ami tulajdonképpen Pál apostol tanácsa, ez Titusz elsőszámú küldetése: ő maga legyen példává, és tegyen másokat is példaképpé. Ezért kellett józan életű gyülekezeti vezetőket állítania, akikre felnézhettek a frissen megtért gyülekezeti tagok, akik nem szégyent hoztak Isten nevére, hanem segítették a gyülekezetet a helyes irány megtalálásában.

A józanság mellett a másik fontos jellemző, amire Titusznak nevelnie kellett a krétaiakat, az a szeretet parancsának betöltése volt. Úgy élni, úgy viselkedni, úgy gondolkodni, hogy ezáltal érezzék az emberek, hogy Isten szeretete átjárja a hozzá tartozók életét. Ez az, amire bennünket is bátorít a mai napon Mennyei Atyánk. Mert hiába vagyunk józanok, ha nem tudjuk Istenhez szeretni azokat, akik körülöttünk élnek. Hiába a felelősségteljes élet, ha az öncélú, és nem az Isten ügyét szolgálja. Józanság, és szeretet.

Ez az a két tulajdonság, amely ha jellemzi az életünket, akkor még a modern tévtanítások kereszttüzében is megállhatjuk a helyünket. Ha az Istentől jövő józanság és a tőle ránk áradó szeretet megmutatkozik az életünkben, akkor elvégeztük azt, amire elhívott bennünket az Úr. A kérdés, amelyet fel kell tennünk önmagunknak: vajon ott van-e ez a két tulajdonság az életünkben? Vagy engedünk a kísértéseknek, könnyedén letérünk az útról, és ide-oda tévelygünk a különböző tévedésekben? Vajon mennyire élünk józan életet? Mennyire engedjük, hogy Isten vezesse az életvitelünket? Hogyan élünk a tőle kapott időnkkel? Megéljük-e azt a szeretetet, amelyet ő mutat a mi irányunkba?

Tanuljunk Pál apostoltól, és tanuljunk a fiatal Titusztól, akik arra tették fel életüket, hogy józanul, és szeretetben szolgálnak, hogy minél többen Isten országának a polgáraivá válhassanak. Belőlünk is ilyen hű szolga lehet, ha személyesen elfogadjuk az Úr Jézus áldozatát, és alázattal átengedjük neki életünk irányítását. Kívánom, hogy a magunk helyén, a magunk környezetében, családban, munkahelyen, ne a tévtanítások, és a különböző bálványok szolgálatában álljunk, hanem tanuljuk meg mindnyájan megélni az Úrtól való józanságot és az ő kereszten bemutatott csodálatos szeretetét. Ámen.

vissza